Forbedringer i gartneriet

Energibesparelse med blank-blank gardiner, refleksiv isolering og varmepumper

Der er bevilget tilskud fra Miljø- og fødevareministeriet.

 

1. Gardiner i 3 væksthuse

Det valgte gardin Bonar Phormitex PH98+PH98 har en oplyst fabriksværdi for isoleringevne 78% I lodrete flader, hvor der ikke er behov for lys opsættes fast refleksiv isolering (Alubob) i stedet for gardiner. 

 

2. Varmepumper

Gartneriet ønsker at supplere eksisterende fuel olie fyringsanlæg med et varmepumpeanlæg, der kommer til at spare på energien således at der kun skal bruge ca ¼ af nuværende olieforbrug, i spidsbelastnings-perioder. Tilsvarende anlæg er kun etableret som varmeforsyning i enkelte gartnerier, så nyhedsværdien for gartnerierhvervet er stor. 

Energibesparelse for fyringsanlæg fremkommer såfremt virkningsgraden for det nye fyringsanlæg er større end normalt anvendt. Virkningsgraden på varmepumpen separat er på 3,0. Varmepumpeteknologien fungerer som et ”omvendt køleskab”, hvor varme udvindes fra (i dette tilfælde) ude-luften med en luft-til-vand varmeveksler. Eldrevne varmepumper har en højere virkningsgrad. Varmepumpens maksimale virkningsgrad på over 3,0 kun opnås under højere udetemperaturer. Ved lave udetemperaturer er virkningsgraden faldende. For at opnå et rentabelt anlæg dimensioneres det til ikke at kunne dække spidslasten på særlig kolde dage (de dage hvor energiforbruget er størst). l Disse få dage udgør det energibehov som varmepumpen ikke dækker ca 25% af det samlede energibehov, der må klares ved oliefyring i eksisterende oliefyringsanlæg.

Læs mere her